Ukida se odluka za oduzmanje vozačkih dozvola u slučaju saobraćajnih prekršaja

više

Vesti

Konferencija za Pasaporte