Ministar Rexhepi je održao sastanak sa šefom EULEX-a, Bernd Borchardt

više

Vesti

08.04.2011 - Vizita e Presidentes ne MPB