Građani Kosova će biti obavešteni putem SMS-a ili e-maila za primanje lične karte ili pasoša

više

Vesti

11.03.2011 - takim me ministren e Integrimeve Evropiane