Ministar Rexhepi je održao sastanak sa šefom EULEX-a, Bernd Borchardt

više

Vesti

11.03.2011 - takim me ministren e Integrimeve Evropiane