Ministar Hyseni je učestvovao u programu “Amerika sa Kosovom” u opštinu Vitina

više

Vesti

11.03.2011 - takim me ministren e Integrimeve Evropiane

KOSOVO IN UNESCO