Građani Kosova će biti obavešteni putem SMS-a ili e-maila za primanje lične karte ili pasoša

više

Vesti

Publikimet për vitin 2009