Ministar Rexhepi je održao sastanak sa šefom EULEX-a, Bernd Borchardt

više

Vesti

Sastanak sa UNDP