Komunikatë për media

më shumë

Lajme

Udhëzimet Administrative

 

Udhëzim Administrativ Nr. 27/2011 - MPB për procedurat e licencimitUdhëzim Administrativ Nr. 29/2011 - MPB për qendrën e kontrollitUdhëzim Administrativ Nr. 30/2011 - MPB për masat, autorizimet dhe detyrat e punëtorëve të sigurisëUdhëzim Administrativ Nr. 31/2011 - MPB për caktimin e operatorit të mbrojtjes së afërt për personin që sigurohetUdhëzim Administrativ Nr. 24/2011 - MPB për regjistrimin e automjeteve me targa KSUdhëzim Administrativ Nr. 23/2011 - MPB për përmbajtjen dhe përcaktimin e formës së formularëve të aplikimit për letërnjoftimUdhëzim Administrativ Nr. 22/2011 - MPB për pajisje me letërnjoftim, pasaportë dhe patentë - shoferë me procedurë të përshpejtuarUdhëzim Administrativ Nr. 21/2011 - MPB për përcaktimin e formës dhe përmbajtjes së formularëve për aplikim për pasaportëUdhëzim Administrativ - Nr. 20/2011 - MPB për procedurat e aplikimit për letërnjoftimUdhëzim Administrativ Nr. 19/2011 - MPB për përcaktimin e formës dhe mënyrsë së punimit të letërnjoftimitUdhëzim Administrativ Nr. 17/2011 - MPB për përcaktimin e udhëheqjes së evidencave për letërnjoftime/dokumente udhëtimiUdhëzim Administrativ Nr. 14/2011 për kushtet dhe kriteret për përdorimin e fondit të posaqëm dhe kontrollin e tijUdhëzim Aministrativ Nr.09/2011 MPB për zbatimin e ligjit për ripranimUdhëzim Administrativ Nr. 10/2011 MPB për rregullat dhe procedurat për kryerjen e hetimit të integritetitUdhëzim Administrativ Nr. 07/2011 - MPB për përcaktimin e procedurave për import dhe përdoruesin e fundit, eksportin e përkohshëm dhe masat e sigurisë gjatë transportit të PQV-ve

KOSOVO IN UNESCO