Qytetarët e Kosovës do të njoftohen me sms apo emaill për të marrë letërnjoftimin ose pasaportën

më shumë

Lajme