Ministri i Punëve të Brendshme, Skender Hyseni, priti ambasadorin e Shqipërisë, Qemal Minxhozi

më shumë

Lajme

Udhëzimet Administrative

 

UDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) NR. 18/2014 PËR LLOJET E ARMATIMIT DHE MJETEVE TJERA TË PËRDORIMIT TË FORCËS NGA IPKUDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) NR. 17/2014 PËR FORMËN, PAJISJEN DHE MËNYRËN E PËRDORIMIT TË DOKUMENTIT TË IDENTIFIKIMITUDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) NR. 16/2014 PËR STEMËN IDENTIFIKUESE TË INSPEKTORATIT POLICOR TË KOSOVËSUDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) Nr.15/2014 PËR PROVIMIN PROFESIONAL PËR INSPEKTORË, EMËRIMI I TYRE DHE MANUALI I INSPEKTORËVEUDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) Nr. 14/2014 PËR MASAT E POSAÇME TË SIGURISË GJATË TRANSPORTIMIT TË EKSPLOZIVËVE DHE FISHEKZJARRËVE TË LEJUARUDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) Nr. 13/2014 PËR DEPONIMIN E AMONIUMIT DHE PLEHRAVE TË TJERËUDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) Nr. 12 /2014 PËR KRITERET E SIGURISË SHTESË PËR EKSPLOZIVËUDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) Nr. 11/2014 PËR REGJISTRIN QENDROR TË AUTOMJETEVEUDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) NR. 10/2014 PËR THEMELIMIN E SISTEMIT BAZË TË TË DHËNAVE PËR PATENTË SHOFERËUDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) NR. 09/2014 PËR KTHIMIN E TË HUAJVE ME QËNDRIM TË PALIGJSHËM NË REPUBLIKËN E KOSOVËSUDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) NR. 08/2014 PËR KUSHTET DHE PROCEDURAT E LËSHIMIT TË VIZAVE NË PIKËN E KALIMIT KUFITARUDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) NR. 07/2014 PËR PËRCJELLJEN ZYRTARE TË PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS PAS PËRFUNDIMIT TË MANDATIT TË TIJUDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) Nr.06/2014 PËR THEMELIMIN DHE PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE TË PUNËS SË KOMISIONIT TË ANKESAVE PËR SHTETËSIUDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) Nr. 05/2014 PËR KRITERET QË PËRBËJNË DËSHMI PËR SHTETËSINË E ISH RFJ-së DHE BANIMIN E PËRHERSHËM NË TERRITORIN E KOSOVËS ME 1 JANAR 1998UDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) Nr. 04/2014 PËR PROCEDURAT E FITIMIT TË SHTETËSISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËSUDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) Nr. 03/2014 PËR MENAXHIMIN DHE MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE NË PROCESIN E RIPRANIMITUDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) Nr. 01/2014 PËR PROCEDURËN E LËSHIMIT TË LEJES SË QËNDRIMIT PËR TË HUAJT DHE VËRTETIMIT PËR LAJMËRIMIN E PUNËSUDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) NR. 02/2014 PËR DOKUMENTET E UDHËTIMIT PËR TË HUAJ