Njoftim

më shumë

Lajme

Agjencia për Regjistrim Civil


Misioni dhe veprimtaria

Agjencia për Regjistrim Civil (ARC) do të veprojë në përputhje me misionin e MPB-së, dokumentet strategjike të saj dhe vizionin e qartë për ndërtimin, ruajtjen, ngritjen e sigurisë së përgjithshme dhe ofrimin e shërbimeve sa më cilësore, profesionale dhe të avancuara, të bazuara në standardet dhe vlerat demokratike për paanshmëri dhe profesionalizëm.

Ofrimi i shërbimeve sa më cilësore dhe profesionale për qytetar në fushën e gjendjes civile, paraqet objektivin kryesor të ARC-së.

Themelimi i ARC-së është i bazuar në vendimin e Qeverisë  së Republikës së Kosovës i cili vendim i përcakton detyrat e saj për të “ofruar  të gjitha shërbimet për qytetarët dhe banorët të cilët aplikojnë për karta identiteti, pasaporta, nënshtetësi, dokumente të gjendjes civile, patentë shofer dhe dokumente për regjistrimin e automjeteve.”

Udhëzimi administrativ, 17/2010 përcakton strukturën, mënyrën e organizimit dhe funksionimit të  ARC-së. ARC përbëhet nga këto departamente:

- Departamenti për regjistrim dhe gjendjen civile,
- Departamenti për prodhimin e dokumenteve,
- Departamenti për regjistrimin e automjeteve dhe  patentë shoferëve,
- Departamenti  i  teknologjisë informative dhe komunikimeve,
- Zyra e inspektoratit dhe
- Zyra për koordinim dhe bashkëpunim

KOSOVO IN UNESCO