Ministri Rexhepi priti në takim lamtumirës admiralin e NATO-s në Napoli Bruce W. Clingan

më shumë

Agjenda Ditore

23.07.2014

Njoftim

Ministria e Punëve të Brendshme ende nuk e ka  pranuar raportin e  dytë  për  liberalizim të vizave  nga Misioni Vlerësues i Komisionit Evropian. Pasi ta pranojmë raportin do të ju njoftojmë për konferencën për media.

Si rrjedhojë...

më shumë

Konkurse

Aplikacioni për punësimKONKURS Për plotësimin e vendeve të punës (Procedura e konkurrimit është e brendshme)
Titulli i vendit të punës: Udhëheqës i Qendrës së Regjistrimit të Automjeteve
KONKURS Për plotësimin e vendit të punës
Titulli i vendit të punës: Asistent/e administrativ/e
KONKURS Për plotësimin e vendeve të punës (Procedura e konkurrimit është e brendshme)
Titulli i vendit të punës:Udhëheqës i Qendrës së Regjistrimit të Automjeteve
KONKURS Për plotësimin e vendit të punës (Procedura e konkurimit është e brendshme)
Titulli i vendit të punës: Nëpunës administrativ në Qendrën për Regjistrimin e Automjeteve
KONKURS Për plotësimin e vendeve të punës (Procedura e konkurrimit është e brendshme)
I. Titulli i vendit të punës:Zyrtar i lartë për financa
II. Titulli i vendit të punës: Zyrtar i lartë për raste urgjente
III. Titulli i vendit të punës: Zyrtar i lartë i verifikimit të të dhënave për letërnjoftime
IV. Titulli i vendit të punës: Zyrtar i lartë i verifikimit të të dhënave për pasaporta
V. Titulli i vendit të punës: Zyrtar i lartë i verifikimit të dhënave për patentë shoferë
VI. Titulli i vendit të punës: Zyrtar i lartë i barazimit të të hyrave
VII. Titulli i vendit të punës: Zyrtar i lartë i Access-it dhe shkatërrimit të dokumenteve
VIII. Titulli i vendit të punës: Zyrtar i lartë i digjitalizimit të librave
IX. Titulli i vendit të punës: Zyrtar i lartë kontrollit të kualitetit të dokumenteve
X. Titulli i vendit të punës: Zyrtar i lartë mirëmbajtjes së makinave të prodhimit të dokumenteve
XI. Titulli i vendit të punës: Zyrtar i lartë i monitorimit
XII. Titulli i vendit të punës: Zyrtar i lartë i transportit
XIII. Titulli i vendit të punës: Zyrtar i lartë për arkivimin e dokumenteve
XIV. Titulli i vendit të punës: Zyrtar i lartë i prodhimit
XV. Titulli i vendit të punës: Ekspert i lartë i AFIS-it ( Sistemi Automatike i Identifikimit të Gjurmëve të Gishtërinjve)
KONKURSIN Për plotësimin e vendit të lirë të punës
I. Titulli i vendit të punës: Zyrtar i lartë për koordinim rajonal