Ministri Rexhepi priti në takim lamtumirës admiralin e NATO-s në Napoli Bruce W. Clingan

më shumë

Agjenda Ditore

23.07.2014

Njoftim

Ministria e Punëve të Brendshme ende nuk e ka  pranuar raportin e  dytë  për  liberalizim të vizave  nga Misioni Vlerësues i Komisionit Evropian. Pasi ta pranojmë raportin do të ju njoftojmë për konferencën për media.

Si rrjedhojë...

më shumë

Kontakti

Adresa e Ministrisë së Punëve të Brendshme:
Rruga: "Luan Haradinaj" p.n.
10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Kabineti i Ministrit
Tel.: +381 (0)38 213 007
Centrex: 200 19 001
Fax: +381 (0)38 200 19 640
Email: merita.vidishiqi@rks-gov.net

Zyra e Sekretarit të Përgjithshem
Tel: +381 (0)38 213 008
Centrex: 200 19 005
Email: adelina.krasniqi@rks-gov.net

Departamenti i Administratës Qendrore
Tel:  + 381 (0)38 521 -010
Email: rexhep.rudari@rks-gov.net 

Zyra për Komunikim Publik
Tel: + 381 (0)38 200 19 545
Email: zip-mpb@rks-gov.net

Agjencia e Gjendjes Civile
038/200 19 186
 
Divizioni për shtetësi
038/ 200 19627
038/ 200 19650
038/ 200 19593
038/ 200 19636
038/ 200 19601
038/ 200 19760
038 /200 19025
 
Departamenti per shtetësi, Azil dhe Migracioni
038 /200 19596