Njoftim

më shumë

Lajme

Kontakti

Adresa e Ministrisë së Punëve të Brendshme:
Rruga: "Luan Haradinaj" p.n.
10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Kabineti i Ministrit
Tel.: +381 (0)38 213 007
Centrex: 200 19 001
Fax: +381 (0)38 200 19 640
Email: [email protected]

Zyra e Sekretarit të Përgjithshem
Tel: +381 (0)38 213 008
Centrex: 200 19 005
Email: [email protected]

Drejtore e Departamentit për Financa dhe Shërbime të Përgjithshme
Tel:  + 381 (0)38 521 -010
Email: [email protected]

Zyra për Komunikim Publik
Tel: + 381 (0)38 200 19 545
Email: [email protected]

Agjencia e Gjendjes Civile
038/200 19 186
 
Divizioni për shtetësi
038/ 200 19627
038/ 200 19650
038/ 200 19593
038/ 200 19636
038/ 200 19601
038/ 200 19760
038 /200 19025
038/ 200 19650
 
Departamenti per shtetësi, Azil dhe Migracioni
038 /200 19596

KOSOVO IN UNESCO